ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Flamingocases.com (továbbiakban: Webshop) és Karl Zoltán (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

  1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://flamingocases.com weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A http://flamingocases.com online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. A http://flamingocases.com online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A http://flamingocases.com online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni. A Weboldal használatával az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a FELDOLGOZÁS MEGKEZDÉSÉIG módosítható, illetve lemondható, erre elektronikus levélben van lehetőség az 1.7. pontban rögzített elérhetőségen. A 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztót az egyedileg, számára készült ajándéktárgyak esetén nem illeti meg elállási jog, így a szerződéstől sem állhat el.

1.5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az 1.4. pont szerint törölt felhasználók IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött regisztrációt előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal törölje.

1.6. A Felek közötti szerződés a vásárló általi ÁSZF elfogadásával jön létre. A visszaigazolt megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

1.7. Ügyfélszolgálat:

www.FLAMINGOCASES.com

E-mail: info@flamingocases.com

1.8. A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Tárhelypark Kft.

Adószám: 23289903-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-322570

1122 Gaál József út 24.

email: info@tarhelypark.hu

  1. Regisztráció

2.1. A Webshopban történő megrendelés során a regisztráció lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókadatok menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati központi e-mail címén van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg (a rendelés státusza: ’Feldolgozás alatt’).

  1. Megrendelés

3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.2. A Webshopból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra, illetve az Ügyfél által keletkezett átvételi problémára visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintva, megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Az Ügyfél a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintva, vagyis a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy ezáltal részére fizetési kötelezettséget keletkezik.

3.7. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A visszaigazolással létrejött szerződést a Szolgáltató nem iktatja, ezért a szerződés utóbb nem válik hozzáférhetővé.

3.8. Egyedi rendelések esetén (egyedi hanghullám, egyéni rendelés) az Ügyfél felel azért, hogy az általa feltöltött képek, szövegek és dizájnok használata nem ütközik a hatályos jogszabályokba, illetve nem sérti mások személyiségi jogait, vagy mások szellemi alkotásokhoz fűződő, így többek között iparjogvédelmi, szerzői, védjegyjogosulti jogait.

  1. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. Fizetési módok

A webshopban jelenleg “bankkártyás fizetés Barionnal” fizetési módra, illetve utánvétre van lehetőség. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Utánvétes fizetés esetén a vásárló vállalja, hogy kézbesítéskor készpénzben fizeti ki a vásárolt termékek ellenértékét. Az átvétel megtagadása nem minősül elállásnak. Ha az átvétel és ezáltal a kifizetés bármilyen oknál fogva meghiúsul, a vásárló köteles a szállítási díj értékét megfizetni a Szolgáltató számára.

4.2. Szállítási módok

  • A Szolgáltató hivatalos szállítópartnere a GLS.

4.3. Kézbesítési/szállítási idő

A szállítás ideje átlagosan 2-3 munkanap.

Csomagjainkra konkrét kiszállítási időgaranciát nem vállalunk.

5. Elállás joga, módja, következményei/ csere/ visszaküldés: 

A 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztót az egyedileg, számára készült ajándéktárgyak esetén nem illeti meg elállási jog, így a szerződéstől sem állhat el.